Ajuda
TALATÍ DE DALT (II)


Probablement a la zona de Talatí s'hi establí una comunitat de pastors i agricultors a la segona meitat del tercer mil·lenni a.C. Aquesta presència s'intueix per alguns fragments de ceràmica localitzats a excavacions d'estructures arquitectòniques posteriors. És a finals del segon mil·leni a.C., o a principis del primer, quan comença l'activitat constructora que formarà el poblat i que el desenvoluparà fins a la conquesta romana de Menorca, el 123 a.C. Cap el segle I d.C. la decadència de Talatí serà un fet, encara que continuarà una ocupació reduïda de la zona fins a l'expulsió dels musulmans al segle XIII.
El moment de màxima activitat es detecta entre els segles IV i II a.C., quan els comerciants púnics d'Eivissa assorteixen a les comunitats talaiòtiques de les Balears de tot tipus de productes, generant unes relacions d'intercanvi econòmic força profitoses que es mantindran al llarg de més de 300 anys.

© Joan C. de Nicolàs i Mascaró, Ferran Lagarda i Mata, Arqueomenorca, S.L., 2003