Les pintures prehistòriques
del "Cingle de Tavertet"


       Quan, l'estiu del 1997, els signants d'aquest article visitaren la muralla ibèrica del "Pla del Castell" a Tavertet (Osona, Catalunya), una inspecció general de la zona portà a la troballa del que sembla de totes totes un nou conjunt pictòric d'art llevantí.

Dins un petit abric d'uns 5 m d'amplada, un grup de, com a mínim, 8 figures en negre donen forma al que probablement constitueix una escena bèl·lica on un guerrer de "grans" dimensions (35 cm d'alçada), amb un arc a la mà i una mena de semicercle estrany damunt del cap, s'enfronta a 4 personatges bastant més petits, tres d'ells alineats un al costat de l'altre en algun tipus de perspectiva, que tiren un braç cap enrera en actitud d'atac.

Una mica més a la dreta, a l'esquena d'aquest grup de petits combatents, una sisena figura manté certes similituds amb la primera descrita, tant pel que fa a la grandària (40 cm d'alçada) com pel semicercle del cap, però ha estat tractada de forma molt més esquematitzada i estàtica.


Dues figures més, de forma molt més indeterminada a causa del seu mal estat de conservació (podria tractar-se de dos caiguts durant la batalla, però també de dos animals fugint), completen finalment, per l'extrem esquerre, el conjunt, si bé diverses taques i ratlles, repartides pel voltant i per diferents punts de l'escena, fan suposar l'existència d'altres elements avui pràcticament desapareguts.
      

       Pel que fa a la tècnica, dominen clarament les pinzellades amples i àgils efectuades amb un bon tou de material pictòric sobre un suport que, desgraciadament, no sembla el més adequat per a una bona conservació de les imatges, car la pedra, "calcària grisa de Tavertet", mostra una certa tendència a escrostonar-se per caure a trossos. Algunes figures han estat realitzades només amb un parell de traços i només una, el guerrer estàtic, sembla aprofitar el relleu (natural?) de la roca per potenciar la seva representació.

Cronològicament, els darrers treballs d'investigació situen l'art rupestre llevantí entre l'Epipaleolític o Mesolític i la plena Edat del Bronze, amb un gran nombre d'exemples corresponents al Neolític, i sense atrevir-nos, de moment, a situar el conjunt descrit dins d'un àmbit més concret o reduït.

      


       Rosa Ma. Asensi i Estruch
Ferran Lagarda i Mata
Lluís Poudevida i Mondelo
      


©  Ferran Lagarda i Mata, Rosa Ma. Asensi i Estruch, Lluís Poudevida i Mondelo, 1998-2001 (text i fotografies).
©  Reservats tots els drets.